O nás

Nabízíme ekonomické a účetní činnosti, které obsahují následující

 • účetní, daňové a ekonomické poradenství
 • konzultace specifických účetních, ekonomických a daňových problémů
 • zpracování a vedení daňové evidence
 • zpracování a vedení účetnictví pro fyzické i právnické osoby, popřípadě jiné typy podnikatelských i nepodnikatelských subjektů
 • vedení personální agendy
 • zpracování a vedení mzdové agendy
 • poradenství, popřípadě zpracování vyúčtování dotací a jiných finančních příspěvků
 • vedení účetní a ekonomické agendy rozpočtových i příspěvkových organizací
 • zatupování na úřadech
 • zpracování všech typů daňových přiznání, včetně vyúčtování závislé činnosti a srážkové daně
 • vypracování vnitřních účetních předpisů firmy či organizace
 • vypracování různých typů rozborů a analýz dle požadavků klienta
 • zpracování statistických výkazů a jiných povinných hlášení dle typu podnikání klienta
 • příprava pro vymáhací řízení
 • příprava insolvenčního řízení